LEGISLATIE

H 128 2002 HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002 privind incinerarea deşeurilor

H 856 2002 HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţia gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

H 268 2005 HOTĂRÂRE Nr. 268 din 31 martie 2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

H 1915 2006 HOTĂRÂRE nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

H 1061 2008 HOTĂRÂRE nr. 1061 privind transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României .

HG 170 2004 HOTĂRÂRE privind gestionarea anvelopelor uzate

HG 540 2005 HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002

Legea 339 2005 LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic
al plantelor, substanţelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Legea 505 2004 LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al recursorilor folosiţi la fabricarea ilicitã a drogurilor

Legea 1 143 LEGE privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

OUG 109 2005 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere

OUG 94 2007 ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii